Piotr Witczak

PIOTR PAWEŁ WITCZAK
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY CZYNNEJ
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ LOTNIKA 18.12.1961 R.
ŻYŁ 23 LATA
KONSTANTY WITCZAK
ŻYŁ LAT 41,
ZM. 13.04.1943
MARIANNA MARSZAŁ I VOTO WITCZAK Z D. KRZYWIK
PRZEŻ. LAT 87,
ZM. 13.05.1995 R.