Wieża stacji przekaźnikowej na wzgórzu w Chełmcach. Fot. J. Miluśka-Stasiak