Franciszek Krzywda

FRANCISZEK KRZYWDA
UM. 10 KWIETNIA 1919 R.
PRZEŻ. LAT 56
ROZALIA Z ANDRZEJEWSKICH KRZYWDA
UM. 25 MARCA 1906 R
PRZEŻ. LAT 34
WIKTORYA Z ANDRZEJEWSKICH KRZYWDA
UM. 10 SIERPNIA 1918 R
PRZEŻ. LAT 32