Ignacy Binkowski

IGNACY BINKOWSKI
ZM. 20 LUTEGO1910 PRZEŻ. LAT 41

CO TAK BARDZO KOCHAŁAM
DZIŚ W GROBIE SIĘ MIEŚCI,
BÓG MI WSZYSTKO ODEBRAŁ,
A NIE WZIĄŁ BOLEŚCI

(zakład kamieniarski A. Fieber Kalisz)