galeria

Najwyżej Janka Piotrowska, niżej od lewej Stefcia Binkowska i Basia NN. Koniec lat 20-tych