Stanisława Lechodijowa

STANISŁAWA BRONISŁAWA Z KOCANÓW LECHODIJOWA
UR. 3 V 1901
ZM. 17 IX 1930