Elżbieta Marszał

ELŻBIETA MARSZAŁ
UR D. 2 XI 1859
ZM D. 6 IX 1918
POKÓJ JEJ PROCHOM
DUCH TWÓJ ULECIAŁ Z TEJ ZIEMI W ZAŚWIATY
SZCZĄTEK ŚMIERTELNY PYŁ SPOCZOŁ W TYM GROBIE
A NA WSPOMNIENIE BOLESNEJ STRATY
STAWIAMY TEN POMNIK KOCHAJĄCEJ TOBIE
RODZINA WALENTEGO