Maksymilian Kozerski

MAKSYMILIAN KOZERSKI
ZM. 14 MARCA1924 PRZEŻYWSZY LAT 70
¦PIJ SPOKOJNY DROGI OJCZE I DZIADKU
(kasjer w fabryce sukna)