Okolice wzgórza w Chełcach były zamieszkane już ponad 3 tys. lat temu. Fot. z archiwum Urzędu Gminy Godziesze