Bronisława Szlenker

BRONISŁAWA Z KOPCIÓW SZLENKER
ZM. D. 12 GRUDNIA 1909 R.
PRZEŻYWSZY LAT 29
UKOCHANEJ ŻONIE MˇŻ
RAJNOLD SZLENKER
ŻYŁ LAT 39
ZM. D. 1 GRUDNIA 1919 R