Maria Walczakowa

MARIA Z MILU¦KICH WALCZAKOWA
UR. 18.01.1878
ZM. 16.10.1957
JÓZEF WALCZAK
UR. 15.04.1904
ZM. 26.12.1947
(matka i brat Eligiusza Kor-Walczaka)