Władysław Olek

WŁADYSŁAW OLEK
UR. 1895 R
ZM. 1904 R