Józef Dzierżewski

JÓZEF DZIERŻEWSKI
PODOFICER MARYNARKI WOJENNEJ
ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ
UR. 22.02.1905,
ZM. 17.02.1945
(śmiertelnie ranny w czasie pełnienia obowiązków wartowniczych na terenie magazynów broni i amunicji w Borowie)