Jan Olek

JAN OLEK
ZM. 6 MAJA 1942 W 74-tym ROKU ŻYCIA
UKOCHANEMU OJCU SYN