Pola uprawne wokół Kobierna. Fot. J. Milu¶ka-Stasiak