galeria

Na Wądołach, lata 30-te. Od lewej: niżej - Stefan Piotrowski (później nauczyciel Technikum Ekonomicznego w Kaliszu), jego późniejsza żona Wanda Spiżowa, siostra Wandy Spiżowej; wyżej: - NN?, Janka Piotrowska (siostra Stefana), Helena Cichecka, Kazimierz Cichecki