Emilia Leichtfeld

EMILIA Z FORMANKÓW LEICHTFELD
UR. 4 MARCA 1859
ZM 11 VII 1913