W±doły s± ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Opatówka. Fot. J. Milu¶ka-Stasiak