galeria

Kolonie na Krzyżówkach w 1939 roku przez spółdzielczość w Liskowie. Wychowawczynią na tych koloniach była Helena Cichecka, po ukończeniu Seminarium nauczycielskiego w Poznaniu (opatowskiego już chyba nie było)