Rodzina Essersów

GRÓB RODZINY ESSERSÓW


WACŁAWA Z KINDLERÓW ESSERSOWA
1878-1968 - KATOLICZKA

  KORNELIUSZ ESSERS (ok. 1859-1928)
DYREKTOR W FABRYCE SUKNA - EWANGELIK
(grób znajduje się w połowie na cmentarzu katolickim i w połowie na cmentarzu ewangelickim)