Antoni Zagner

ANTONI ZAGNER
PRZEŻ. LAT 41
ŻYŁ. LAT 67 ZM. 29 III 1899

FRANCISZEK ZAGNER
ŻYŁ LAT 67 ZM. 4 IV 1928
(Fr. Zagner był członkiem Rady Parafialnej w czasie budowy kościoła)