Władysław Kaszuba

WŁADYSŁAW KASZUBA
ŻYŁ LAT 23,
ZM. 19 CZERWCA1925