W Opatówku można uprawiać jazdę konn±. Fot. J. Milu¶ka-Stasiak