Rodzina Pilińskich

GRÓB RODZINY PILIŃSKICH
Z STĘPNIEWSKICH ANNA PILIŃSKA
UR 1 VI 1870
ZM 26 IV 1937
WŁADYSŁAW PILIŃSKI
UR 27 VI 1865
ZM 20 XI 1942

JÓZEF PILIŃSKI
UR 17 III 1907
ZM 21 V 1992
PEDAGOG
(pedagog, historyk Opatówka)
JOANNA PILIŃSKA Z KASSIANÓW
UR 5 VIII 1904
ZM 9 IX 2000