Anna Kantorska

ANNA KANTORSKA
PRZEŻ. LAT 77
ZM. 29 I 1969 R
FRANCISZEK KANTORSKI
UR. D. 19 STYCZNIA 1854 R
ZM. D. 6 PAŹDZIERNIKA 1915 R
(RzeŒba M. Boskiej Pawła Krzyżanowskiego)