Rogatka z 1820 r. i nowoczesne placówki handlowe od strony Kalisza. Fot, D. Buncler