(grz), Z internetem za pan brat, "Życie Kalisza" nr 3 z 21.01.2015, s. 29.