galeria

Barbara Sulwińska (pierwsza od prawej) z odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Polskiej"