Bibliotekarzy interesowały sprawy czytelnictwa we Francji