W otwarciu wystawy uczestniczyli bibliotekarze z Powiatu Słupeckiego