Bibliotekarki z gm. Opatówek przed Muzeum Narodowym w Pradze