Wystawy


Moda ślubna w fotografii

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku apeluje do wszystkich, którzy posiadają w swoich zbiorach rodzinnych dawne fotografie ślubne o udostępnienie ich.

Zdjęcia zostaną zeskanowane przez bibliotekarzy i zwrócone właścicielom.

Skany zdjęć zaprezentujemy na specjalnej wystawie w bibliotece.  

* * *

Zapraszamy biblioteki publiczne w powiecie kaliskim ziemskim do udziału we wspólnej akcji wystawienniczej "Moda ślubna w fotografii". Honorowy patronat sprawuje Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

 

Regulamin akcji


Informacje ogólne:
   
Inicjator i organizator wystawy – Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku jako biblioteka powiatowa.

Współorganizatorzy – biblioteki publiczne Powiatu Kaliskiego Ziemskiego.

Termin wystawy - od czerwca do października 2016 r.

Celem wystawy jest przedstawienie różnorodności i zmian w modzie ślubnej od czasów najdawniejszych do końca  lat 80.Zasady uczestnictwa bibliotek w organizowaniu wystaw:

Do  końca maja 2016 r. bibliotekarze gromadzą w swoich bibliotekach skany fotografii ślubnych z okresu od najdawniejszych czasów do końca lat 80.


Każdy skan powinien być podpisany. Podpis powinien zawierać:

- datę ślubu i miejsce ceremonii ślubnej,

- nazwę zakładu fotograficznego lub nazwisko fotografa

- można podać imiona i nazwisko młodej pary,

- w razie braku jakichkolwiek danych należy podać przypuszczalny rok ślubu.
   
Zdjęcia powinny być zeskanowane w rozdzielczości 600 DPI w formacie TIFF.

Format wywołanego zdjęcia jest indywidualną sprawą każdej biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku wywoła zdjęcia w formacie A5 (15 x 21 cm).
   
Każda osoba udostępniająca fotografie podpisuje zgodę na ich skanowanie i udostępnienie na wystawie lub stronie internetowej biblioteki oraz zgodę przedstawionych na zdjęciach żyjących osób na publikację ich wizerunku.

  
Biblioteki w powiecie organizują wystawy fotografii ślubnej z wywołanych skanów w swoich placówkach.

Biblioteki przesyłają zapisane na płycie DVD wszystkie zgromadzone skany do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do 6 czerwca 2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku wybiera ze zbioru otrzymanych skanów takie, z których będzie można zaaranżować wystawę pokazującą różne style panujące w modzie ślubnej w kolejnych okresach.


Wystawa będzie eksponowana w bibliotece w Opatówku, a później może być przekazana do innych, zainteresowanych instytucji.Data utworzenia: 2016-03-02
Data aktualizacji: 2016-03-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony