Współpraca i granty


Warsztaty dla kronikarzy OSP

Małgorzata Judasz

· zapraszamy · OSP ·

Warsztaty dla kronikarzy OSP
oraz utworzenie Wielkopolskiego Klubu Kronikarza OSP

W sobotę 4 października 2014 r. w remizie OSP Roztoka w powiecie konińskim odbyły się warsztaty dla kronikarzy OSP. Przybyło 17 druhen i druhów z różnych OSP w województwie wielkopolskim, zarówno z doświadczeniem kronikarskim, jak i tych, którzy dopiero podjęli decyzję o spisywaniu historii swoich jednostek. Warsztaty prowadzili Małgorzata Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz znany już ze spotkań w Opatówku, Bogdan Siwiński, komendant OSP Roztoka.  Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy pomiędzy Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu, Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP w Koninie i OSP Roztoka.

 Uczestnicy zapoznali się z zasadami prowadzenia kronik OSP. Projektowano strony tytułowe kronik, omówiono schemat wstępu do kroniki, budowano plan relacji kronikarskich z przykładowych wydarzeń z życia straży, rozmawiano o zasadach doboru i opisu ilustracji, wypełnianiu luk czasowych w kronikach, poszukiwaniu dokumentów. Dyskutowano o postawie kronikarza, jego etyce i odpowiedzialności za słowo pisane.

Ważnym punktem spotkania była inicjatywa utworzenia Wielkopolskiego Klubu Kronikarza OSP. Wstępnie cele Klubu ustalono na: popularyzację kronikarstwa w jednostkach OSP, organizowanie cyklicznych spotkań i warsztatów dla kronikarzy, integrację środowiska kronikarskiego i budowanie sieci współpracy.  Po dyskusji zebrani zgłosili chęć utworzenia takiego Klubu. Wsparcie zadeklarowali przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu, druhowie Andrzej Piaskowski i Ireneusz Ćwiek. W początkowej fazie prace związane z utworzeniem Klubu zgodził się koordynować druh Bogdan Siwiński. Pierwszym zadaniem będzie zapoznanie się z dobrymi praktykami Klubów działających w województwie mazowieckim. Wszyscy zebrani przyjęli na siebie popularyzację inicjatywy w swoich środowiskach.

Ustalono także termin pierwszego spotkania wielkopolskich kronikarzy. Odbędzie się ono 22 listopada 2014 r. w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu ul. Norwida 14. Dodatkowe szczegóły zostaną ustalone w terminie późniejszym i podane na stronie internetowej  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu. Można także kontaktować się przez e-mail: osproztoka@op.pl. Wszystkich kronikarzy i druhów zainteresowanych rozwojem tej  formy działalności OSP zapraszamy na spotkanie do Poznania.

(fot. OSP Roztoka)

 

O warsztatach oraz inicjatywie utworzenia Klubu Kronikarza informuje Oddział Wojewódzki ZSOP RZP w Poznaniu (zobacz).  

 


 

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce i Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Koninie zapraszamy na warsztaty kronikarskie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych organizacji 

Warsztaty odbędą się w sobotę 4 października 2014 roku w sali OSP Roztoka (Roztoka 20, gmina Kleczew, pow. koniński) w godz. 10.00 - 17.00.

Uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia kronik. Zaprezentowane zostaną doświadczenia z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Czynnych kronikarzy prosimy o zabranie swoich prac. Będzie można zaprezentować swoje kroniki i skonsultować się  członkami Komisji Historycznej przy Zarządzie Wojewódzkim ZOSP w Poznaniu.

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz obiad - koszt od osoby 12 zł. Zgłoszenia do 29.09.2014 r. telefonicznie pod nr 691 400 812 lub pod adresami e-mail: osproztoka@op.pl, duchu62@op.pl.


Program:

- godz. 10.00 – 11.00 – powitanie przybyłych kronikarzy i wystąpienia zaproszonych gości

- godz. 11.00 – 12.00 – poznajmy się - krótkie prezentacje uczestników

- godz. 12.00 – 13.00 – warsztaty (I część) - prowadzą Bogdan Siwiński z OSP Roztoka i Małgorzata Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatowku

- godz. 13.00 – 13.30 – obiad

- godz. 13.30 – 15.00 – warsztaty (II część) - prowadzą Bogdan Siwiński z OSP Roztoka i Małgorzata Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatowku

- godz. 15.00 – 16.00 – dyskusja (wspólne przemyślenia w celu zawiązania Powiatowego Klubu Kronikarza)

- godz. 16.00 – 17.00 – podsumowanie warsztatów i wyjazd kronikarzy


"Strażak" nr 11(1028) z 11/2014
"Strażak" nr 11(1028) z 11/2014

Data utworzenia: 2014-09-24
Data aktualizacji: 2016-06-01

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony