Współpraca i granty


Aktywność osób 50+ w życiu społeczno-kulturalnym

Małgorzata Judasz

22 września 2014 r. w naszej bibliotece odbył się panel dyskusyjny na temat aktywności społeczno-kulturalnej osób w wieku powyżej 50 roku życia pod hasłem "O kulturze przy kawie".

Rozmowa toczyła się wokół tematów związanych z udziałem osób 50+ w życiu społecznym i kulturalnym w naszej okolicy, czynnikami temu sprzyjającymi i barierami, wizerunkiem osób powyżej 50 roku życia, różną aktywnością mężczyzn i kobiet, możliwością działań międzypokoleniowych oraz korzyściami z nich płynących.

Zaproszenie przyjęli przedstawiciele: Rady Gminy Opatówek, Urzędu Gminy w Opatówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku, Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, kaliskiego oddziału PTTK, Klubu Turystyki Górskiej "Watra" w Kaliszu, Szkolnego Klubu Europejskiego "Opatus" przy Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, OSP Opatówek, drużyny ZHP w Opatówku, Gminnego Koła Związku Emerytów i Rencistów w Opatówku, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu oraz rehabilitantka i instruktorka fitness.

Wywiązała się żywa dyskusja moderowana przez Małgorzatę Matysiak z naszej biblioteki. W rozmowie podkreślano m.in. rolę osobowości i predyspozycji oraz wzorców wyniesionych z domu. Dostrzeżono konieczność animowania aktywności społeczno-kulturalnej dla dorosłych oraz dużą rolę dla lidera w takich przedsięwzięciach. Za ważną uznano także cykliczność podejmowanych działań. Przytaczano przykłady intensywnego i twórczego spędzania czasu przez osoby na emeryturze. Ponieważ w spotkaniu uczestniczyły osoby zwiazane zarówno z Kaliszem, jak i z Opatówkiem podkreślono różnice w spędzaniu wolnego czasu w mieście i na wsi.

Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie oraz wzięli udział w dyskusji serdecznie dziękujemy. Liczymy, że materiały zebrane podczas panelu z udziałem przedstawicieli tak różnorodnych środowisk, przyczynią się do uzupełnienia obrazu aktywności osób 50+ w wielkopolskiej kulturze.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu badawczego "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych" realizowanego przez Fundację Altum, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa UAM i kilkudziesięciu partnerów regionalnych z Wielkopolski.

Data utworzenia: 2014-09-23
Data aktualizacji: 2014-10-03

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony