Imprezy biblioteczne


Perły literatury Emilii Piechoty

Jadwiga Miluśka-Stasiak

· imprezy ·

Czas biegnie szybko, mijają pokolenia zabierając ze sobą wspomnienia radosnych i tragicznych wydarzeń oraz codziennego życia w warunkach i okolicznościach, jakie dawał im własny czas. Jednak nie wszystko przemija. Dzięki przekazom ustnym i pisemnym, zabytkom materialnym i  pielęgnowanym tradycjom posiadamy własne korzenie i narodową tożsamość.  Minione dni ocala ludzka pamięć. Emilia Piechota – pedagog, nauczycielka języka polskiego, wolontariuszka katolickiej rozgłośni radiowej diecezji kaliskiej ma szczególne zasługi dla zachowania pamięci o ziemi naszych przodków, o wybitnych Polakach i literackich dziełach krzewiących patriotyzm.

Na spotkaniu autorskim w bibliotece w Opatówku pani Emilia zaprezentowała swoją książkę pt. Perły literatury, która powstała na podstawie jej audycji wygłoszonych na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Szczególną uwagę poświęciła błogosławionemu Franciszkowi Stryjasowi, wojennemu katechecie z parafii Chełmce, który w czasie II wojny światowej przygotowywał dzieci okolicznych wsi do I Komunii Św. Przypłacił to życiem. Pani Emilia była jedną z jego uczennic. Wśród uczestników spotkania byli także inni uczniowie bohaterskiego katechety oraz uczniowie Bronisławy Sztrajt, która ucząc katechizmu opatowskie dzieci, miała więcej szczęścia i przeżyła wojnę.

Z przyjemnością słuchaliśmy opowiadań pani Emilii Piechoty, podziwialiśmy piękno i bogactwo Jej języka. Spotkanie uświetniła mała skrzypaczka – Rozalka Niegowska oraz młodzież z Zespołu Szkół przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu, która pod kierownictwem polonistki – Jolanty Trzmiel przygotowała montaż słowno-muzyczny na podstawie książki Perły literatury.

Na zakończenie uczestnicy obejrzeli godzinny film o błogosławionym Franciszku Stryjasie zrealizowany dzięki Akcji Katolickiej Parafii Chełmce.

O błogosławionym Franciszku Stryjasie można przeczytać w książce Emilii Piechoty pt. Gdy wierzba była konfesjonałem… wydanej w Kaliszu w 2000 r.  oraz w książce  Życie i praca bł. Franciszka Stryjasa autorstwa ks. Sławomira Kęszki. Kalisz 2010. Jego biogram jest zamieszczony w II tomie Słownika biograficznego Wielkopolski Południowo-Wschodniej. Kalisz 2003 oraz na naszej stronie biblioteki.
Data utworzenia: 2011-05-09
Data aktualizacji: 2011-06-15

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony