Bibliotekarze


Szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek szkolnych

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Na początku tego roku środowisko bibliotekarskie zostało zaskoczone projektem reorganizacji bibliotek szkolnych przedstawionym przez Ministra Informatyzacji i Administracji Michała Boniego. Reorganizacja miała przynieść tzw. oszczędności samorządom lokalnym,  a w rzeczywistości prowadziłaby do likwidacji tych bibliotek, które przestały wchodzić w skład  ogólnonarodowej sieci bibliotecznej. Dzięki licznym protestom bibliotekarzy i nauczycieli minister Boni odstąpił od realizacji projektu. Temat bibliotek szkolnych stał się jednak bardzo aktualny i władze samorządowe zaczęły przyglądać się pracy tych bibliotek. Z inicjatywy sekretarza gminy Opatówek Krzysztofa Dziedzica odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku szkolenie bibliotekarzy szkolnych. Obecny był sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic, dyrektor ZEAS Arkadiusz Łańduch, dyrektorzy szkół gminnych z gminy Opatówek, bibliotekarze z bibliotek szkolnych i pracownicy ZEAS prowadzący rachunkowość.

Szkolenie prowadziła Jadwiga Miluśka-Stasiak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. W jego trakcie poruszane były różne problemy dotyczące bibliotek szkolnych, wśród nich bardzo trudne, związane z brakiem odpowiednich aktów wykonawczych dotyczących inwentaryzacji zbiorów biblioteki szkolnej. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje odrębnego sposobu inwentaryzowania zbiorów bibliotecznych, a tymczasem różnią się one zasadniczo od innych składników majątkowych. Jakkolwiek zadania biblioteki szkolnej częściowo różnią się od zadań innych bibliotek, to prowadzenie biblioteki, nawet najmniejszej, niezależnie od tego komu podlega, jest oparte na podobnych zasadach, gdyż książki zasadniczo różnią się od mebli, pomocy naukowych, sprzętu biurowego i innych składników majątku szkoły. Odejście od ogólnych zasad prowadzenia biblioteki oznacza dezorganizację jej pracy i zakłócenia w ewidencji materiałów bibliotecznych, w efekcie może doprowadzić do zniszczenia biblioteki.

Tymczasem koniecznością jest wspólne działanie wszystkich: rodziców, opiekunów, nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich, którzy mają na celu dobro młodego pokolenia, w celu promowania książki, gdyż w naszym kraju spada czytelnictwo. Konsekwencje odchodzenia od słowa pisanego, od czytelnictwa, są widoczne już teraz. Wielu młodych ludzi, i nie tylko, nie potrafi w sposób racjonalny korzystać z zalet nowoczesnych technologii  informatycznych i telewizji. Wysoko rozwinięte społeczności promują czytelnictwo, gdyż słowo pisane ma wielki wpływ na wielostronny rozwój człowieka, gdyż:

  • Człowiek jest istotą myślącą, gdyż używa słów, a nie dlatego, że widzi. Bo przecież zwierzęta też widzą, ale nie myślą. Każdy człowiek, o ile ma zdrowy wzrok, potrafi oglądać telewizję, obrazki w komputerze. Nie każdy jednak potrafi czytać ze zrozumieniem, bo to wymaga myślenia. Kształtowanie umiejętności myślenia jest niezwykle ważne, gdyż osoby biernie odbierające obrazy, zrywające z cywilizacja słowa idą ślepo za tłumem, nie mają własnego zdania, są łatwym przedmiotem manipulacji innych.
  • Czytanie pozwala na przemyślenia, zatrzymanie się nad opisywanym problemem, kształtuje cierpliwość i koncentrację, tak ważną w zdobywaniu wiedzy i osobistym rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. Czytelnik sam wybiera książki i teksty do czytania. Programy telewizyjne, pomimo ich mnogości, oferują skromny zestaw wartościowych programów, które nadawane są głównie w godzinach nocnych.
  • Czytanie pobudza wyobraźnię, gdyż czytając sami wyobrażamy sobie postaci, scenerię, itp. Czytelnik jest jakby przedłużeniem autora, ponieważ czytając ożywia książkę własną wyobraźnią. Na ekranie telewizora wszystko jest podane, telewizja atakuje widzów wieloma bezwartościowymi programami, reklamami, działa na podświadomość kształtując gusty i potrzeby człowieka w myśl interesów określonych grup politycznych czy biznesowych. Człowiek bez wyobraźnie nigdy nie będzie człowiekiem kreatywnym.
  • Czytanie pobudza empatię i wrażliwość.
  • Czytanie rozwija umiejętność wysławiania się, gdyż zasób słów w książkach jest bardzo szeroki i różnorodny. Nowe środki przekazu promują często
  • Brak samodzielnego myślenia, bierny odbiór wiedzy i kultury, a z drugiej strony chęć zdobywania kolejnych szczebli szkolnych, a nawet uniwersyteckich, czy władzy prowadzą do zjawiska plagiatu, czyli kradzieży dóbr intelektualnych

 Zalet czytania, zwłaszcza czytania małym dzieciom, jest wiele. Dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich w celu propagowania czytelnictwa i wspierania służących mu placówek.

Samorząd gminy Opatówek  docenia rolę bibliotek w szkołach. Uczestnicy spotkania w bibliotece doszli do wniosku, że konieczne jest ich unowocześnienie. Biblioteki powinny przeprowadzić selekcje zbiorów, usuwając książki zniszczone, zdezaktualizowane i zbędne a jednocześnie kupować nowości, tak by biblioteka była atrakcyjna dla uczniów. Sprawą niezwykle ważną jest komputeryzacja zbiorów. Istnieją specjalne programy komputerowe przeznaczone dla bibliotek szkolnych. Stworzenie bazy komputerowej książek pozwoli na uruchomienie automatycznej wypożyczalni, co pozwoli bibliotekarzom szkolnym na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na tradycyjne prowadzenie dokumentacji i poświęcenie go na różne formy pracy z czytelnikami. Przeprowadzenie selekcji i wprowadzenie księgozbioru do bazy komputerowej wymaga jednak od bibliotekarzy wiele czasu i pracy.Data utworzenia: 2013-04-11
Data aktualizacji: 2013-04-12

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony