Bibliotekarze


Szkolenia i narady - zapowiedzi

 

Jak wybierać nowe książki do biblioteki


Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje naradę bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Spotkanie odbędzie się 29 października 2018 r. (poniedziałek) w siedzibie biblioteki w Opatówku,Początek narady – godzina 10.00

W programie:

•    Jak wybierać nowe książki do biblioteki (wg Biblioteki Pomysłów 2016) - zajęcia warsztatowe, które poprowadzą instruktorki z WBPiCAK w Poznaniu.
•    Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy na przykładzie GBP w Opatówku.
•    Sprawy bieżące.


Zaproszenie kierujemy do wszystkich bibliotekarzy z bibliotek głównych i filii.

Prosimy o obecność przynajmniej jednej osoby reprezentującej bibliotekę gminną oraz zawiadomienie o spotkaniu pracowników filii bibliotecznych.

Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 14.30

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do 22 października 2018 r. 

 

Jak zmieniają się wielkopolskie biblioteki?

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje naradę bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego.

Narada odbędzie się 08.11.2017 r. (środa) w siedzibie biblioteki w Opatówku.

Początek narady – godzina 10.30.

W programie:

- "Jak zmieniają się wielkopolskie biblioteki - Alicja Urbańska, WBP i CAK w Poznaniu.

- "Jak wyjaśnić wieloletnie rozbieżności w liczbie ubytków" – Małgorzata Judasz, GBP w Opatówku

- Sprawy bieżące.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich bibliotekarzy z bibliotek głównych i filii.

Prosimy o obecność przynajmniej jednej osoby reprezentującej bibliotekę gminną oraz zawiadomienie o spotkaniu pracowników filii bibliotecznych.

Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 14.00.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do 07.11.2017 r.


Relacja tutaj.


 

Jak pisać w Internecie i nie tylko

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje naradę bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego.

Narada odbędzie się 28.11.2016 r. (poniedziałek) w siedzibie biblioteki w Opatówku.

Początek narady – godzina 10.00.

W programie:

- Sprawy bieżące.

- Warsztaty „Jak pisać w Internecie – komunikacja w mediach społecznościowych i nie tylko” - Magdalena Rusnok, instruktorka WBP i CAK w Poznaniu.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich bibliotekarzy z bibliotek głównych i filii.

Prosimy o obecność przynajmniej jednej osoby reprezentującej bibliotekę gminną oraz zawiadomienie o spotkaniu pracowników filii bibliotecznych.

Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 15.00.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do 25 listopada 2016 r.


Bibliotekarskie podsumowanie roku 2015

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje naradę bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego.

Narada odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) Opatówku. Początek spotkania – godzina 10.00.

W programie:

-  Podsumowanie działalności bibliotek powiatu kaliskiego w 2015 r.

- "Od pomysłu do realizacji - jak dobrze przygotować spotkanie autorskie" - dwarsztaty prawdzone przez instruktorki z WBPiCAK

- "Moda ślubna w fotografii" - omówienie akcji

- Analiza Funkcjonowania Bibliotek - omówienie nowej statytstyki bibliotecznej.

Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 15.00.

Zapraszamy bibliotekarzy z bibliotek gminnych i filii bibliotecznych. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do 9 marca 2016. 


Czytelnictwo w Szwecji i innych krajach sandynawskich

5 listopada 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbędzie się narada bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego.

Początek spotkania o godz. 11.00.

W programie:

- podsumowanie działalności biblioteki powiatowej w latach 1999-2015 r.

- literatura skandynawska dla dzieci oraz „Szwedzkie biblioteki dla dzieci i nie tylko”  - Domicylla Sierszchuła, WBPiCAK w Poznaniu;

- zmiany Przepisów Kodeksu Pracy – umowa o pracę;

- aktualności.

Zakończenie przewidywane jest ok. godz. 14.00.

Zapraszamy wszystkich bibliotekarzy z bibliotek publicznych i filii w powiecie kaliskim ziemskim.

 

 Mamy Cię! - Biblioteka Pomysłów 2015

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Informacji Kultury w Poznaniu oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zapraszają bibliotekarzy z bibliotek publicznych i filii naszego powiatu na warsztaty "MAMY CIĘ! - młodzież w bibliotece”. Są to kolejne warsztaty z cyklu „Biblioteka pomysłów”.

Warsztaty odbędą się w czwartek 15 czerwca 2015 r., zaczynają się o godz. 9.00 i będą trwały do ok. godz. 14.00.

Poprowadzą je instruktorki WBPiCAK.

Liczba miejsca ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Oczekujemy na potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do 12 maja 2015 r.


 


Ouesty

20 maja 2015 r. odbędą się warsztaty pisania questów dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu kaliskiego.

Zajęcia będą trwały od godz. 9.00 do ok. 15.00.

W trakcie zajęć przewidywane jest wyjście w teren, prosimy więc o przybycie w odpowiednim stroju. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.

 

Zobacz relacje i przeczytaj jedną z zagadek questa.


 

Tour de Turek, czyli Wielkopolskie Questy

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego do Turku.

Wyjazd odbędzie się 13 maja 2015 r. (środa). W programie:

-    wizyta w Muzeum Miasta Turku, zwiedzanie Muzeum i spotkanie z twórcami questu po Turku,

-    rozwiązywanie questu Tour de Turek,

- wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przy Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Ok. godz. 8.10 na parkingu przy Hali Sportowej ul. Łódzka w Kaliszu zabierzemy te osoby, które zgłoszą chęć wsiadania w Kaliszu. Jest także możliwość wsiadania na trasie Opatówek-Kalisz-Stawiszyn-Turek.

Prosimy o zgłaszanie się do 8 maja 2015 r. z podaniem miejsca wsiadania, adresu i nr pesel. 

Zapraszamy wszystkich bibliotekarzy z bibliotek publicznych i filii w powiecie kaliskim ziemskim.

 

Zobacz relację


 

Bibliotekarskie podsumowanie roku 2014

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje naradę bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego.

Narada odbędzie się 26 marca 2015 r. (czwartek) Opatówku. Początek spotkania – godzina 10.00.

W programie:

-  Podsumowanie działalności bibliotek powiatu kaliskiego w 2014 r. – Jadwiga Miluśka-Stasiak.

- "Skarby za miedzą" - działania krajoznawcze w bibliotece - Aleksandra Warczyńska

- Nowości książkowe dla młodzieży – Domicylla Sierszchuła.

-  Sprawy bieżące.

Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 14.00.

Prosimy o przybycie bibliotekarzy z bibliotek gminnych i filii bibliotecznych. 

Zobacz relację.

 


 

Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zaprasza wszystkie koleżanki i kolegów z bibliotek publicznych i filii bibliotecznych Powiatu Kaliskiego Ziemskiego na naradę.

 Spotkanie odbędzie się 13 października 2014 r. (poniedziałek) w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, początek o godz. 11.00, zakończenie ok. godz. 14.00.

W programie:

- Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży – Domicylla Sierszchuła

- Cyfrowy świat za kilka lat? - Małgorzata Judasz, Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans

- Sprawy bieżące

Mamy nadzieję, że tematyka spotkania ułatwi wybór książek przy zakupach z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zobacz relację.

 


 

MAK + w działaniu

Koleżanki i kolegów pracujących w systemie MAK+ lub planujących wdrożenie tego systemu w swoich bibliotekach zapraszamy na spotkanie w celu wymiany doświadczeń związanych z używaniem tego systemu.

Spotkanie obędzie się 29 września 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Początek o godz. 11.00.

W miarę możliwości prosimy o przybycie z własnymi laptopami.

 

Zobacz relację

 


 

„Zmień przestrzeń – aranżacja i design w bibliotece”
„Biblioteka pomysłów” 2014

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Informacji Kultury w Poznaniu oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zapraszają bibliotekarzy z bibliotek publicznych i filii naszego powiatu na warsztaty „Zmień przestrzeń – aranżacja i design w bibliotece”. Są to kolejne warsztaty z cyklu „Biblioteka pomysłów”.

Warsztaty odbędą się w czwartek 29 maja 2014 r., zaczynają się o godz. 10.30 i będą trwały do godz. 14.00.

Poprowadzą je instruktorki WBPiCAK.

Oczekujemy na potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do 21 maja.

 

zobacz relacjębiblioteka pomysłów 2014


 

Bibliotekarskie podsumowanie roku 2013

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku organizuje 20 marca 2014 r. (czwartek) w Opatówku naradę bibliotekarzy Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Początek narady – godzina 10.00.

W programie:

- Podsumowanie działalności bibliotek powiatu kaliskiego w 2013 r. – Jadwiga Miluśka-Stasiak.

- Komunikat o nowościach dla dzieci i młodzieży – Domicylla Sierszchuła.

- Otwarte zasoby w Internecie w pracy bibliotekarzy – Magdalena Rusnok.

- Poeta tworzy świat – sylwetki wielkopolskich poetów – Teresa Tomsia.

- Sprawy bieżące.

Uprzejmie proszę o zawiadomienie o spotkaniu pracowników filii bibliotecznych.

Zakończenie spotkania przewidywane jest ok. godz. 15.00.

 

zobacz relację

Wyjazd szkoleniowy do Konina

10 października 2013 r. (czwartek) odbędzie się wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego do Konina w celu zapoznania się z działalnością regionalną oraz formami kultywowania pamięci powstania styczniowego na ziemi konińskiej.


W programie:

- zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz miejsc pamięci powstania styczniowego

- zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Koninie mieszczącego się w zamku w Gosławicach

- zwiedzanie ekspozycji poświęconej powstaniu styczniowemu w Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym

- obiad w Koninie

- powrót ok. godz. 17.00


Wyjazd autokarem:

- z Opatówka – godz. 8.00

- z Kalisza (pierwszy przystanek KLA na ul. Stawiszyńskiej) ok. 8.15

- ze Stawiszyna (Bar 24 przy obwodnicy) – ok. 8.30

- ze Zbierska (przystanek przy GOK-u) – ok. 8.45

 

Biblioteka w Opatówku ponosi koszty przejazdu autokarem i ubezpieczenia uczestników. Pozostałe koszty (obiad, bilety do muzeów) pokrywają uczestnicy.

Prosimy o zgłaszanie uczestników wyjazdu do dnia 4 października 2013 r. z podaniem adresu i nr PESEL w celu ich ubezpieczenia oraz miejsca wsiadania do autokaru.


Zobacz relację.


 

Młodzież w bibliotece - Podaj dalej IV

24 lipca 2013 r. odbędzie się się IV spotkanie bibliotekarzy z bibliotek uczestniczących w II Rundzie PRB: z Brzezin, Godziesz, Szczytnik i Opatówka.

Spokanie będzie miało nietypowy charakter, ponieważ zostanie przeprowadzone przez Internet za pomocą czatu lub komunikatora gg. Początek o godz. 11.00.

Celem będzie wymiana doświadczeń związanych z młodzieżą w bibliotekach. Porozmawiamy o książkach chętnie czytanych przez młodzież, pomysłach na ciekawe imprezy, które można zorganizować dla i z młodzieżą a także o zasadach wolontariatu. Podzielimy się także wiedzą nabytą na szkoleniach specjalistycznych w PRB.

 

Spotkanie relizowane jest z mikrograntu "Podaj dalej" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.


Zobacz relację.

 


Multimedia w bibliotece - Podaj dalej III

17 lipca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbędzie się III spotkanie bibliotekarzy z bibliotek uczestniczących w II Rundzie PRB: z Brzezin, Godziesz, Szczytnik i Opatówka.

Celem będzie wymiana doświadczeń związanych z multimediami w bibliotekach.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 8.00.

Spotkanie relizowane jest z mikrograntu "Podaj dalej" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

Zobacz relację.

 


Regionalizm w bibliotekach - Podaj dalej II

10 lipca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbędzie się spotkanie bibliotekarzy z bibliotek uczestniczących w II Rundzie PRB: z Brzezin, Godziesz, Szczytnik i Opatówka.

Celem będzie wymiana doświadczeń związanych z działalnością regionalną bibliotek.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 8.00.

Spotkanie realizowane jest z mikrograntu "Podaj dalej" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Zobacz relację.

 


Współpraca w środowisku lokalnym - Podaj dalej I

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zaprasza bibliotekarzy z bibliotek partnerskich uczestniczących w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek oraz pozostałych chętnych bibliotekarzy z bibliotek publicznych naszego powiatu na szkolenie wyjazdowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gorzycach Wielkich.

Tematem szkolenia będzie nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z przedstawicielami samorządu, instytucji i organizacji społecznych w środowisku lokalnym; formy współpracy ze środowiskiem lokalnym; wymiana doświadczeń w budowaniu partnerstw lokalnych oraz prezentacja metod pracy z dziećmi.

Szkolenie odbędzie się 10 czerwca 2013 r., wyjazd autokarem o godz. 8.30 z Opatówka (w Kaliszu ok. 8.45 na  przystanku naprzeciw d. kina „Kosmos” przy al. Wojska Polskiego).

Szkolenie jest prowadzone w ramach mikrograntu "Podaj dalej" prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Oczekujemy na potwierdzenie udziału w szkoleniu.


Zobacz relację.


„Promocja biblioteki. Pokaż jaką moc ma twoja biblioteka” „Biblioteka pomysłów” 2013

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Informacji Kultury w Poznaniu oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zapraszają wszystkich bibliotekarzy z bibliotek publicznych i filii naszego powiatu na warsztaty „Promocja biblioteki. Pokaż jaką moc ma twoja biblioteka”. Są to kolejne warsztaty z cyklu „Biblioteka pomysłów”.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 6 maja 2013 r., zaczynają się o godz. 10.30. i będą trwały do godz. 14.00.

Poprowadzą je instruktorki WBPiCAK: Justyna Stoltman-Prędka i Magdalena Grzęślewicz.

Prosimy o przybycie wszystkich, nie tylko dyrektorów bibliotek, ponieważ umiejętność promowania własnej biblioteki przyda się nam każdej z nas.

Oczekujemy na potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do 2 maja do godz. 13.00.

Biblioteka Pomysłów 2013

 

Zobacz relację

 


 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zaprasza na naradę bibliotekarzy powiatu kaliskiego ziemskiego w 14 marca (czwartek) o godz. 10.15.

W programie:

  • podsumowanie wyników pracy bibliotek w 2012 r.
  • sprawy bieżące
  • warsztaty pt. „Bibliotekarz w Internecie” – Małgorzata Sulwińska i Rafał Stanilewicz.

Na warsztatach będzie można się dowiedzieć m.in. o tym:

- jak korzystać z zasobów bibliotek cyfrowych?

- jak pomóc czytelnikowi znaleźć książkę, której nie ma w bibliotece?

- jakie czasopisma są dostępne online i na jakich zasadach?

- gdzie znaleźć bezpłatne, legalne i wysokiej jakości lektury szkolne i audiobooki?

- jak korzystać z serwisów obcojęzycznych?

- jak szybko sprawdzić plagiat w konkursie fotograficznym?

- gdzie uzyskać ciekawe dane statystyczne o regionie?

- inne zagadnienia przydatne w pracy biblioteki

Prosimy szystkich bibliotekarzy o zgłaszanie do 11.03.2013 r. drogą e-mailową ewentualnie innych zagadnień i pytań związanych z internetem. Przekażemy je prowadzącym warsztaty.

Bardzo proszę osoby, które mają laptopy, tablety o ich przywiezienie na naradę, gdyż nie jesteśmy w stanie zapewnić komputerów wszystkim uczestnikom warsztatów.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich bibliotekarzy i będę wdzięczna za zawiadomienie pracowników filii bibliotecznych.

 

Zobacz relację ze spotkania.

 


 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku i Bilioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie zapraszą na naradę bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada o godz. 10.30 w nowej siedzibie biblioteki w Godzieszach, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2 A (obok Zespołu Szkół i Przedszkola).

W programie:
-  prezentacja nowego lokalu biblioteki,
- zwiedzanie wystawy Mariusza Pawlaka pt. "Świat w drewnie",
-  prelekcja Krystyny Nowak pt. "Produkty lokalne i tradycje bożonarodzeniowe",
-  sprawy bieżące.

Zapraszamy wszytkich pracowników biblioteki i filii bibliotecznych. Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego e-maila oraz przyjazdu na naradę.

Zobacz jak było.

 


 

System biblioteczny MAK+

 24 września 2012 roku o godz. 11.00 odbędzie spotkanie z twórcami systemu bibliotecznego MAK+. Zaprezentowana zostanie nowa wersja systemu. Zapraszamy 

Zapraszamy wszystkich pracowników bibliotek i filii z powiatu kaliskiego, szczególnie tych, które nie są zaawansowane w komputeryzacji.

Zapraszamy także bibliotekarzy spoza powiatu kaliskiego zainteresowanych powyższą tematyką. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne lub e-mailem.

Zobacz relację.

 


 

"Biblioteka pomysłów. Nie trafiać w próżnię..."

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu  i Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zapraszają bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu kaliskiego ziemskiego na zajęcia warsztatowe pod hasłem "Biblioteka pomysłów. Nie trafiać w pr&oaData utworzenia: 2010-11-02
Data aktualizacji: 2018-10-11

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony