Bibliotekarze


Słowo od Jadwigi Miluśkiej-Stasiak

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Po niemal 30 latach pracy w bibliotece w Opatówku i kierowania tą placówką oraz przekroczeniu wieku emerytalnego postanowiłam przejść na emeryturę. Nie była to łatwa decyzja. Podjęłam ją jednak mając świadomość zmieniających się czasów oraz konieczności wymiany pokoleń. Wszak są młodzi, którzy lepiej rozumieją obecne czasy, mają świeże pomysły i chęć ich realizacji. Drugą przyczyną był plan skoncentrowania się na realizacji moich pasji regionalnych, które, mam nadzieję, służą także lokalnej społeczności. Praca zawodowa pozostawia niewiele czasu na dodatkowe zajęcia, szczególnie gdy są one czasochłonne, tak jak: gromadzenie materiałów do historii i ich opracowanie, kwerendy w archiwach, zapoznawanie się z publikacjami historycznymi i regionalnymi, wywiady i rozmowy z ludźmi, a później przygotowanie opracowań.

Praca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku, pełniącej od 16 lat zadania biblioteki powiatowej, przyniosła mi wiele satysfakcji. Myślę, że w ciągu 30 lat udało mi się, razem z całym zespołem naszej placówki, wiele zrobić dla rozwoju czytelnictwa oraz popularyzacji wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie”, która jest mi szczególnie bliska.

Wszyscy pracujemy w określonym środowisku i efektywność naszych wysiłków zależy także od współpracy z innymi osobami działającymi obok nas. Przez wiele lat miałam okazję współpracować z przedstawicielami różnych instytucji i osobami prywatnymi. Zawsze mogłam liczyć na ich życzliwość i pomoc. Dlatego chciałabym podziękować wszystkim za lata dobrej współpracy, za chęć współdziałania i zrozumienie.

Dziękuję przede wszystkim władzom samorządowym gminy Opatówek, p. wójtowi Sebastianowi Wardęckiemu, p. sekretarzowi Krzysztofowi Dziedzicowi,  p. przewodniczącemu Rady Gminy Pawłowi Bąkowskiemu oraz p. skarbnik Dagmarze Gajewskiej-Pająk za zrozumienie i wspieranie działań biblioteki oraz zaufanie jakim mnie obdarzyli. W mojej pamięci pozostanie także dobra współpraca z poprzednimi władzami: naczelnikiem gminy p. Janem Kowalkiewiczem, wójtami: p. Czesławem Jaśkiewiczem oraz nieżyjącym już Janem Wolfem, a także z sekretarzem gminy p. Tomaszem Rogozińskim i ze skarbniczką p. Haliną Filipiak.

Pragnę podziękować obecnej przewodniczącej Komisji Rady Gminy mającej w swej gestii kulturę p. Marlenie Kiermas-Gruszce oraz poprzedniemu przewodniczącemu p. Markowi Szlenkierowi za wspieranie działań biblioteki. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy za ich profesjonalizm i życzliwość.

W 1999 r. Starostwo Powiatowe w Kaliszu zleciło bibliotece w Opatówku prowadzenie zadań biblioteki powiatowej. Od tej pory została nawiązana bliższa współpraca ze Starostwem Powiatowym. To ważna część działalności biblioteki. Dlatego cenię bardzo zainteresowanie pracą biblioteki ze strony p. starosty Krzysztofa Nosala oraz przewodniczącego Rady Powiatu p. Mieczysława Łuczaka. Bardzo miło wspominam też współpracę z poprzednim starostą p. Leszkiem Aleksandrzakiem, za kadencji którego została powołana biblioteka powiatowa i który pomógł mi w wydaniu książki o parafii w Opatówku.
    Biblioteka w Opatówku działa w sieci bibliotek. Stąd współpraca z innymi bibliotekami. Szczególnie ważna jest dla nas opieka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W mojej pamięci pozostanie na zawsze bliska współpraca z dyrekcją Biblioteki: p. Heleną Bednarską oraz p. Iwoną Smarsz, która była pierwszą osobą w Bibliotece Wojewódzkiej, która przyjęła mnie dobrym słowem i  z akceptacją odniosła się do moich planów dotyczących prowadzenia biblioteki powiatowej. Dziękuję wszystkim instruktorom, którzy pomagali nam od samego początku, szczególnie naszej instruktorce p. Domicylli Sierszchule. W mojej pamięci pozostaną na zawsze serdeczne relacje z nieżyjącą już instruktorką naszej biblioteki – ś. p. Magdą Giemzą-Żurawską. Nie wyobrażam sobie działalności powiatowej naszej biblioteki bez instruktażu i pomocy ze strony pracowników Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu. Dziękuję także za docenianie mojej pracy na rzecz bibliotek i naszego regionu.

Z racji pełnionych obowiązków biblioteki powiatowej biblioteka w Opatówku blisko współpracuje z bibliotekami w powiecie kaliskim. Mam nadzieję że organizowane przez nas szkolenia i wspólne przedsięwzięcia pozwoliły zintegrować środowisko bibliotekarskie w naszym powiecie. Ja zachowałam jak najlepsze wspomnienia z tej współpracy, za co dziękuję wszystkim bibliotekarzom.

Wśród kaliskich bibliotek najbliższa była mi zawsze Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego. Od bibliotekarzy Książnicy oraz od członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czerpałam wiedzę bibliotekarską oraz fachową pomoc w gromadzeniu i opracowaniu materiałów regionalnych. Bez pomocy głównie prof. Krzysztofa Walczaka i prof. Ewy Andrysiak oraz dr Anny Szurczak, dr Elżbiety Steczek-Czerniawskiej, dr Danuty Wańki oraz innych bibliotekarzy i regionalistów nie podjęłabym się opracowania korespondencji rodziny Gillerów, biografii Stefana Gillera ani żadnej innej publikacji. Serdecznie Im za to dziękuję. Bardzo dobrze układała się także moja współpraca z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka – p. Adamem Borowiakiem i pracownikami tejże biblioteki oraz z dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu ks. kanonikiem Janem Ludwiczakiem, który służył mi pomocą w poszukiwaniach materiałów do dziejów parafii w Opatówku i okazywał zawsze wiele serdeczności.

Biblioteka w Opatówku działająca na terenie gminy nawiązywała wspólne działania z innymi instytucjami na terenie Opatówka. Bardzo ważna była dla mnie zawsze pomoc proboszcza parafii Opatówek ks. prałata Władysława Czamary w gromadzeniu dokumentacji historycznej i genealogicznej, wydaniu publikacji o parafii oraz w promowaniu czytelnictwa i biblioteki. Nieocenioną pomocą w organizacji spotkań autorskich i innych imprez bibliotecznych służyła zawsze dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Mieczysława Jaskuła wspierana przez p. Zofię Gąsiorowską. Za tę serdeczną współpracę gorąco dziękuję. Słowa podziękowania kieruję także do dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku p. Jerzego Marciniaka oraz Jego poprzednika p. Romana Hauka. To właśnie w opatóweckim muzeum odbywały się najważniejsze uroczystości biblioteki, jak: jubileusze, nadanie imienia Braci Gillerów, konferencja naukowa, wystawa dokumentów rodziny Gillerów, uroczyste akademie i niektóre konkursy.

Osobną grupą instytucji niezwykle ważnych w pracy biblioteki są szkoły. W naszej gminie są one bardzo otwarte na współpracę z biblioteką. Dzięki temu mogliśmy wspólnie zrealizować wiele ciekawych pomysłów upowszechniających i promujących wiedzę, czytelnictwo wśród uczniów oraz znaczenie pasji w życiu człowieka. Serdecznie dziękuję dyrektor Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów p. Jolancie Pokojowej za tę współpracę, głównie za pielęgnowanie pamięci braci Gillerów oraz poprzedniej dyrektor p. Elżbiecie Rogozińskiej za współpracę i pomoc przy redagowaniu „Opatowianina”. Podziękowania kieruję do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku p. Mateusza Przyjaznego za otwartość na współpracę z biblioteką, która zaowocowała systematycznymi działaniami i ciekawymi wydarzeniami oraz do poprzedniej dyrektor p. Henryki Woźniak, z którą współpraca zawsze układała się bardzo dobrze. Składam podziękowania także dyrektorom Zespołów Szkół w Rajsku, Tłokini Wielkiej i Chełmcach – p. Honoracie Wolniaczyk, p. Teresie Kobierskiej oraz p. Tomaszowi Mikuckiemu i ich poprzednikom. Wspólnie organizowaliśmy konkursy i upowszechnialiśmy nie tylko czytelnictwo, ale przede wszystkim wiedzę o najbliższej okolicy. Dziękuję za współpracę także dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka.

We współdziałanie z biblioteką angażuje się wielu nauczycieli, za co jestem im bardzo wdzięczna. Szczególne podziękowania chciałabym jednak skierować do p. Bożeny Banasiak, z którą dzielę pasje historyczne. Wysoko cenię Jej wkład w upowszechnianie wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie” i krzewienie patriotyzmu, ale także otwartość na Europę i świat poprzez prowadzenie koła europejskiego „Opatus”.

Czytanie powinno cieszyć dzieci od najmłodszych lat. Zrozumienie tej sprawy ze strony dyrektorki przedszkola p. Zdzisławy Pawliczak, a wcześniej p. Mirosławy Gałach pozwoliło na bliską obecność biblioteki i książki w życiu przedszkolaków.

Na koniec chciałabym podziękować moim najbliższym współpracownikom w bibliotece w Opatówku i w filiach bibliotecznych. Dziękuję mojej siostrze Basi Sulwińskiej, która najdłużej pracuje w bibliotece w Opatówku, za aranżacje wystaw, za czuwanie nad kasą biblioteki i za to, że jest osobą bardzo sumienną i odpowiedzialną, na której zawsze można polegać. Dziękuję p. Małgosi Judasz za działalność latarniczą, za pomoc w rozwiązywaniu problemów z komputerami oraz zainteresowania regionalne, które zaowocowały między innymi wydaniem trzech monografii ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy. Dziękuję p. Małgosi Matysiak, obecnej dyrektor biblioteki, za prowadzenie profesjonalnych i ciekawych zajęć z najmłodszymi czytelnikami i sprawną organizację wielu imprez. Dziękuję p. Halince Filipiak za fachowe i odpowiedzialne prowadzenie rachunkowości naszej instytucji. Dziękuję także Koleżankom, które odeszły na emeryturę przede mną: p. Halince Pływaczyk i p. Danusi Głowinkowskiej. Podziękowania składam koleżankom z Filii Bibliotecznych w Rajsku i w Tłokini Wielkiej – p. Danusi Sieradzkiej i p. Magdzie Misiak za bardzo rzetelne prowadzenie swoich placówek. Moje podziękowania kieruję także do mężów bibliotekarek, którzy przy różnych okazjach angażują się społecznie do pomocy, wspierając nasze placówki biblioteczne.

Są też instytucje, z którymi współpracowałam jako dyrektor biblioteki, i z którymi po przejściu na emeryturę będę współpracowała na dotychczasowych zasadach, takie jak:| Towarzystwo Przyjaciół Opatówka kierowane przez p. Jana Kowalkiewicza, Ochotnicze Straże Pożarne na terenie naszej gminy z prezesem druhem Bogdanem Marszałem czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego kierowany przez p. Krystynę Nowak i inne organizacje.

W czasie mojej pracy w bibliotece poznałam wielu wspaniałych i niezwykłych ludzi z kraju i zagranicy, które w różny sposób związane były z Opatówkiem. Wiele się od nich dowiedziałam, ale też służyłam moją wiedzą. Im wszystkim jestem wdzięczna za wzbogacenie mojej wiedzy i przeżycia towarzyszące spotkaniom, wspomnieniom i wymianie korespondencji. Także wielu opatowian służyło mi swoja pomocą udostępniając dokumenty, fotografie, udzielając wywiadów. Wśród osób, którym zawdzięczam najwięcej jest pan Władysław Kościelniak – artysta-grafik, historyk Kalisza i Ziemi Kaliskiej, kronikarz dziejów swojej rodzinnej ziemi, wielki przyjaciel Opatówka, autor wielu prac poświęconych naszej okolicy. Jego prace artystyczne i publikacje są na stałe obecne w bibliotece w Opatówku, budząc zainteresowanie i podziw. 

Pomimo przejścia na emeryturę nie rozstaję się z biblioteką. Będę kontynuowała, choć w mniejszym zakresie, pracę bibliotekarki, ale przede wszystkim zamierzam przyspieszyć moją pracę nad dziejami Opatówka. Mam nadzieję, że gdy ją ukończę, i jeżeli zostanie uznana przez władze samorządowe jako pozycja wartościowa dla Opatówka, pomogą mi one w jej wydaniu. Jest to jednak jeszcze długa praca.

Mojej młodszej Koleżance p. Małgorzacie Matysiak, która obecnie kieruje biblioteką, życzę przychylności i zaufania władz samorządowych, dobrej współpracy z całym zespołem biblioteki oraz z innymi instytucjami, ciekawych pomysłów, pomyślnego rozwiązywania wszystkich problemów oraz wielu sukcesów w działalności służącej mieszkańcom naszej gminy i powiatu.
Data utworzenia: 2015-11-02
Data aktualizacji: 2015-11-02

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony