Bibliotekarze


Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku instytucją "Wielce Zasłużoną dla Kultury"

Medal Pamiątkowy

11 maja 2004 r.odbyła się w Poznaniu w salu audytoryjnej Kolegium Rungego Akademii Rolniczej uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Ogłoszono wyniki konkursu dla bibliotek w Wielkopolsce. Zwycięzcami zostali Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile i Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak wręczył także odznaczenia regionalne. W tym roku Medal Pamiątkowy "Wielce Zasłużonym dla Kultury" otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku. Doceniono znaczny zasięg czytelnictwa w Gminie Opatówek, liczne imprezy organizowane przez bibliotekę oraz fakt, że biblioteka jest skomputeryzowana i dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy. Ponadto biblioteka jako instytucja gminna pełni zadania biblioteki powiatowej prowadząc atrakcyjne formy szkoleń. Szczególnie podkreślano aktywność biblioteki w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, w tym głównie z Unii Europejskiej.

Dla biblioteki jest to bardzo ważne odznaczenie. Jest ono nie tylko wyrazem docenienia naszej pracy, ale także zachętą do dalszej działalności na rzecz popularyzacji książki, czytelnictwa, wiedzy o swoim regionie i promocji swojej "małej ojczyzny" nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.


Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku instytucją
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak wręcza medal pamiątkowy bibliotekarkom z Opatówka.
Odbierają: Jawiga Miluśka, Barbara Sulwińska,
Halina Pływaczyk, Małgorzata Judasz

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku instytucją
Jadwiga Miluśka, Maria Giemza-Żurawska (instruktor WBPiCAK Poznań), Barbara Sulwińska, Małgorzata Judasz,Halina Pływaczyk, Maria Monika Klein - osobowość bibliotkarz (Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Złotowie)

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku instytucją
Bibliotekarze: Halina Pływaczyk, Mariusz Pyszel - informatyk, Jadwiga Miluśka, Barbara Sulwińska, Małgorzata JudaszData utworzenia: przed 2009-01-01
Data aktualizacji: 2010-11-18

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony